Constant Lievens sj.

Constant Lievens sj.

‘Een leven als een wervelwind’
(Moorslede 1856 – Leuven 1893)

Constant Lievens was oud-leerling van het Klein Seminarie en vertrok op 24-jarige leeftijd naar Calcutta (nu Kolkata), waar hij tot priester-leraar in het Sint-Xaveriuscollege van de Jezuïeten werd gewijd. Korte tijd later trok hij naar Chotanagpur in het stamland van de Adibasi, de oerbevolking van het gebied rond Ranchi. Pater Lievens kwam op voor de kastelozen en de tribals. Hij ijverde voor sociale rechtvaardigheid en nam de verdediging op zich van de Adibasi die uitgebuit werden door landeigenaars, geldschieters en ambtenaren.

Dank zij de inzet van Constant Lievens werd een wet gestemd waardoor de Adibasi het recht op grondeigendom verwierven en dat recht ook voor de toekomst konden behouden.

Geveld door tering keerde hij in 1892 naar Vlaanderen terug en stierf een jaar later.

Lees meer over Constant Lievens op de website van het Lievensmuseum in Moorslede: www.lievensmuseum.org

Lees meer over het zaligverklaringsproces voor Constant Lievens: http://constantlievens.kleinseminarie.be