Onze Schoolprojecten

Onze 5 schoolprojecten

1. Outreach – sj. Flor Jonckheere

Outreach werkt in de dorpen rondom Ranchi (sj. Flor Jonckheere) aan samenlevingsopbouw. Er leven nog veel mensen, jong en oud, in lemen hutjes die alleen met enkele bakstenen zijn verstevigd: slechts 1 of 2 kamers om in te leven, te slapen en te koken en geen elektriciteit. Het project van alfabetisering betekent voor deze kastelozen meer zelfstandigheid en een grotere eigenwaarde. Leerkrachten-vrijwilligers geven in de dorpen onderwijs en technische vorming aan zowel kinderen als volwassenen.

2. Kishor Nagar – sj. Vic van Bortel (+) – Website Kishor Nagar (.be)

Kishor Nagar, Ranchi (sj. Vic van Bortel) is Hindi voor ‘Jongensstad’ en biedt een thuis aan jongens die door gezinsontwrichting of armoede geen ander toevluchtsoord meer hebben. De ca. 850 jongens worden door een kleine staf (14 volwassenen) in een sobere, strenge en toch ongedwongen internaatsstructuur opgevangen. Elkeen doet zijn deel in de leefgemeenschap: werken in de keuken, de kleine kliniek of de boerderij, schoonmaken enz. De jongens krijgen er een opleiding tot minstens het niveau van ‘High School’. Afhankelijk van hun aanleg kunnen ze verder studeren in een ‘College’ of technische school.

3. St.-Stanislaus High School – sj. Willy Delputte (+)

St. Stanislaus High School in Lohardaga (sj. Willy Delputte) is een Hindi Medium School voor 10- tot 16-jarige jongens. Het schoolgeld is er relatief laag en biedt vooral onderwijs en opvoeding aan jongens uit de lagere sociale klassen. Omwille van de grote afstanden verblijven veel leerlingen hier gedurende twee of drie maanden op het internaat. De schoolaccommodatie, ook de internaatsruimte, is er wel proper maar rudimentair en erg versleten.

4. Lievens Academy – Mgr. T. Toppo

De Lievens Academy in Lohardaga is in 1999 opgericht door aartsbisschop T. Toppo. Het gemengd college is een English Medium School met onderwijs en opvoeding voor jonge Adibasi, Hindoes en jongeren van andere geloofsovertuigingen uit de omliggende dorpen. Met de steun van het Lievens-Vynckefonds is de grond aangekocht waarop nu een modern schoolgebouw staat. Het schoolgeld is dubbel zo hoog als in Sint Stanislaus. Het project zet een sociaal schoolfonds op om meer jonge mensen de kans te geven ook hier kwalitatief onderwijs in het Engels te volgen.

5. Ursuline Girls’ High School Tongo – sj. Walter Pillen (+)

In het stamland van de Adivasi (oerbevolking) steunen we een middelbare school voor meisjes. Het stamland (Barway) is het meest afgelegen en minst ontwikkelde gebied binnen de Lievensmissie. Elementaire voorzieningen als een dispensarium of dokterspraktijk ontbreken er. De zusters Ursulinen verrichten er pionierswerk met hun meisjesschool. Naar school gaan is helemaal niet evident voor de gezinnen aldaar die dagelijks moeten zien de eindjes aan elkaar te knopen. Naar school gaan kost geld en dat hebben de meeste mensen niet of onvoldoende. Elke roepie die we hier achterlaten helpt de plaatselijke bevolking de schooldrempel te overwinnen. Onderwijs is ook hier een hefboom tot ontwikkeling en ontvoogding van de plaatselijke bevolking!